مزایده ها

مزایده ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري اعتبار ايران نماد: واعتبار شماره ثبت : ۱۴۰۴۶ شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) که راس ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنر سمر برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند. دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۵- انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره ۶- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۷-  تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۸- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.    ... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهم – نوبت دوم – سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري اعتبار ايران نماد: واعتبار (خعتبار) شماره ثبت : ۱۴۰۴۶ شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : نظر به اینکه پیرو آگهی دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی عام) در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۰۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷، جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ به علت عدم حصول حدنصاب قانونی، رسمیت نیافتبه موجب مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تجارت، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نوبت دوم این شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ به آدرس : ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان اقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر، برگزار خواهد شد. ب- دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیرالنتشار انتخاب اعضاي هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره سایر موارد    ... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهم

شركت: سرمايه گذاري اعتبار ايران نماد: واعتبار (خعتبار) شماره ثبت : ۱۴۰۴۶ شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ به آدرس ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان اقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر، برگزار خواهد شد ب- دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیرالنتشار انتخاب اعضاي هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره سایر موارد    ... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري اعتبار ايران نماد: واعتبار (خعتبار) كد صنعت:۵۶۹۹۲۸ الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزشو پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ سالن برهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب- دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیرالنتشار انتخاب اعضاي هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره سایر موارد    ... ادامه مطلب