نویسنده simyadmin

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري اعتبار ايران نماد: واعتبار شماره ثبت : 14046 شناسه ملی : 10100528860 بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) که راس ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهم – نوبت دوم – سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري اعتبار ايران نماد: واعتبار (خعتبار) شماره ثبت : 14046 شناسه ملی : 10100528860 الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : نظر به اینکه پیرو آگهی دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی عام) در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 5026 مورخ [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهم

شركت: سرمايه گذاري اعتبار ايران نماد: واعتبار (خعتبار) شماره ثبت : 14046 شناسه ملی : 10100528860 الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري اعتبار ايران نماد: واعتبار (خعتبار) كد صنعت:569928 الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار [...]

ادامه مطلب...