هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت متشکل از پنج عضو می باشد که در آخرین مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب شده اند.

رامین ربیعی

 • سمت : رئیس هیئت مدیره
 • به نمایندگی از: شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص)
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بنگاه­ داری
 • سوابق: عضو هیئت مدیره گروه مالی فیروزه

مجتبی احمدی

 • سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
 • به نمایندگی از: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری
 • سوابق: مدیر مالی شرکت توسعه صنعتی ایران

سیدحسام الدین عبادی

 • سمت: عضو  هیئت مدیره
 • به نمایندگی از: شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)
 • تحصیلات: کارشناسی صنایع
 • سوابق: عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری

مهدی زردوغی

 • سمت : عضو هیئت مدیره
 • به نمایندگی از: شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • سوابق: مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری جامی

حسین سلیمی

 • سمت : نایب ریئس هیئت مدیره
 • به نمایندگی از: شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد بازرگانی با گرایش مالی
 • سوابق: عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری