تاریخچه

تاریخچه شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران

1349

شرکت سرمایه گذاری اعتبار  ایران به عنوان یک شرکت تولیدی در سال ۱۳۴۹ در صنعت خودرویی از سوی گروه بهمن تاسیس شد.

1393

در سال ۱۳۹۳، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، سهام مالکیت شرکت را از گروه بهمن خریداری کرد.

1397 تاکنون

این شرکت هم اکنون در گروه واسطه گری های مالی در بازار بورس تهران فعالیت داشته و با بکار گیری از ظرفیتهای مناسب گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی، استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه و تحلیل مناسب از فرصتها و تهدیدهای بازار در راستای خلق ثروت برای سهامداران خود تلاش می نماید.